Fytolicentie

Wat is een fytolicentie?
Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.


Voor wie verplicht?
Een fytolicentie is verplicht voor personen die:
• voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten; voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
• gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.
Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.


Welke fytolicenties zijn er?
Er bestaan 5 types:

NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
P1: Assistent professioneel gebruik
P2: Professioneel gebruik
P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
PS: Specifiek professioneel gebruik
Een licentie P3 laat toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1 en P2.

Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet over een fytolicentie beschikken, ongeacht de sector van tewerkstelling. Volgende hyperlink bevat een algemeen overzicht dat de toegelaten taken per fytolicentie weergeeft.
Hyperlink: Overzicht fytolicentie


Doel
Handelingen met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden aan personen met de nodige kennis, zodoende de risico’s van deze middelen voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Via de verplichte aanvullende opleiding blijven de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte van de evoluties omtrent gewasbescherming.

De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Vanaf 25 november 2015 is de fytolicentie wettelijk van kracht gegaan.